Vilkår og betingelser

Oppdatert 1. februar 2024 – Rev 05

Velkommen til Fount!

Fount AS tilbyr tjenestene sine gjennom nettstedet www.fount.energy («Nettstedet») og gjennom applikasjoner og relaterte tjenester («Tjenestene»), underlagt følgende bruksvilkår («Vilkårene»). Tjenestene eies og drives av Fount AS («Fount», «vi», «oss», «vår»), med registrert forretningsadresse på Nygårdsgaten 114, 5008 Bergen, Norge, og organisasjonsnummer 818 278 152.

Disse Vilkårene, sammen med Founts personvernpolicy, gjelder for din tilgang til og bruk av Tjenestene. Vilkårene regulerer også eventuell tilknyttet fastvare, applikasjoner, programvare, nettsteder, API-er, produkter og tjenester som tilbys eller kan tilbys av Fount. Ved å registrere deg for Tjenestene og akseptere disse Vilkårene inngår du en avtale med Fount som gir deg rett til å bruke Tjenestene. Hvis du ikke har en konto, aksepterer du disse Vilkårene ved å bruke Fount-plattformen.

Disse Vilkårene gjelder både for forbrukere og kommersielle virksomheter som bruker Fount sine Tjenester. En forbruker er en person som ikke primært handler som en del av en kommersiell virksomhet. Visse rettigheter gis av Fount utelukkende til forbrukere for å overholde gjeldende norske forbrukerbeskyttelseslover.

Tilgang og bruk av tjenesten

Beskrivelse av tjenesten: Tjenesten er designet for å gi informasjon, muliggjøre kjøp og salg av produkter og tjenester, gjennomføre kommunikasjon og gi tilgang til andre produkter og tjenester knyttet til produksjon og bruk av energi innen transport- og mobilitetssektoren.

Dine registreringsforpliktelser: Du kan bli pålagt å registrere deg hos Fount for å få tilgang til og bruke Tjenestene. Hvis du velger å registrere deg for Tjenesten, samtykker du i å oppgi og opprettholde sann, nøyaktig, oppdatert og fullstendig informasjon som forespurt i tjenesten sitt registreringsskjema. Registrerings data og visse andre opplysninger om deg reguleres av personvernerklæringen vår, som du finner på nettstedet vårt.

Medlemskonto, passord og sikkerhet: Du er ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til kontoen din og passordet ditt, og er fullt ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din og passordet ditt. Du samtykker i å sørge for at du logger av kontoen din ved slutten av hver økt når du får tilgang til tjenesten.

Endringer i tjenesten: Fount forbeholder seg retten til å endre eller avslutte, midlertidig eller permanent, Tjenesten (eller deler av den) med eller uten forvarsel. Du samtykker i at Fount ikke vil være ansvarlig overfor deg eller noen tredjepart for eventuelle endringer, suspensjoner eller avslutninger av Tjenesten.Forbrukere vil bli varslet i god tid på forhånd om slike endringer.

Rett til å trekke seg:Forbrukere har rett til å trekke seg i samsvar med den norske angrerettloven. Ved å akseptere disse Vilkårene har forbrukere uttrykkelig samtykket i at Fount tilbyr tjenestene og gir tilgang til Fount-plattformen før utløpet av angrefristen, og avstår dermed fra retten til å trekke seg.

Bruksvilkår

Medlemmer: Brukere av tjenestene («Medlemmer») inkluderer, men er ikke begrenset til, selgere av transportenergi («Selgere»), kjøpere av transportenergi («Kjøpere») og andre parter som er involvert i eller har en interesse eller rolle i transportenergi («Partnere»).

Selvstendighet: Et medlem som bruker tjenestene, er selvstendig og er fullt ansvarlig for sine egne handlinger. Fount er ikke en part i noen avtale mellom medlemmene. Alle transaksjoner skjer utelukkende mellom respektive medlemmer, og Fount gir ingen representasjoner eller garantier på vegne av noen medlemmer og vil ikke ha ansvar for interaksjoner mellom medlemmene. Fount er ikke ansvarlig for noen kontrakter eller forslag mellom medlemmer, annet enn å gjøre slike kontrakter tilgjengelige for de andre medlemmene. Fount har ingen kontroll over og garanterer ikke for eksistensen, kvaliteten, sikkerheten, sannheten, nøyaktigheten eller lovligheten til varer eller tjenester annonsert av medlemmer; eller medlemmenes evne til å selge varer eller tjenester, medlemmenes evne til å betale for varer eller tjenester; eller at et medlem faktisk vil fullføre en transaksjon.

Fullmakt: Du erkjenner at du er autorisert til å tilby eller bruke tilbudte produkter og tjenester i samsvar med alle gjeldende internasjonale, nasjonale og lokale lover, regler og forskrifter. Du skal forsvare, frikjenne og holde Fount skadesløs for eventuelle bøter, straffer, dommer, ansvar, utgifter og kostnader av enhver art som følge av din manglende overholdelse av alle slike lover, regler og forskrifter.

Ikke-byrå: Fount er ikke en forhandler for noe medlem, og intet medlem er en forhandler for Fount. Alle medlemmer er begrenset og uautorisert til å utføre noen juridiske eller økonomisk bindende handlinger på vegne av Fount. Fount tar ikke eierskap, varetekt eller kontroll over noen energi eller mengder av det til enhver tid. Fount står ikke ansvarlig for avtaler mellom medlemmer som bruker tjenesten. Fount garanterer ikke at medlemmer vil bli betalt av andre medlemmer som bruker tjenestene.

Medlemsatferd: Du er utelukkende ansvarlig for all kode, video, bilder, informasjon, data, tekst, programvare, musikk, lyd, grafikk eller annet materiale som du laster opp, poster, publiserer eller viser, eller sender via tjenesten. I den grad tillatt av gjeldende lov, påtar Fount seg intet ansvar og påtar seg ingen ansvar for innholdet eller for tap eller skade som følge av det, heller ikke er Fount ansvarlig for feil, ærekrenkelse, forsømmelse, falskhet, obskønitet eller uanstendighet du kan støte på ved bruk av tjenestene. Din bruk av tjenestene er på egen risiko. Medlemmer skal ikke dekompilere, demontere eller på annen måte forsøke å oppdage kildekoden, objektkoden eller underliggende databaser, struktur eller algoritmer for Fount-plattformen eller tjenestene som tilbys. Videre skal medlemmer ikke endre, oversette eller lage tilsvarende verk basert på Fount-plattformen eller de tjenestene som tilbys.

Abonnementspris: For tilgang og bruk av tjenestene vil Fount belaste medlemmer en månedlig eller årlig abonnementspris ("abonnementspris"), i henhold til gjeldende prisliste for det valgte abonnementsplanen ved hvert kjøp og fornyelse. Ved betaling av abonnementsprisen gir Fount medlemmet tilgang til Fount-plattformen (som definert nedenfor) og bruk av tjenestene. Abonnementsprisen skal betales på forhånd, før medlemmet får tilgang til tjenestene for første gang. Fount er autorisert til å belaste ditt registrerte kredittkort eller annet betalingsmiddel i samsvar med vilkårene i abonnementsplanen din så lenge abonnementet ditt fortsetter. Abonnementet ditt er kontinuerlig til du avbryter det, eller Fount suspendere eller på annen måte stopper tilgangen til nettstedet og/eller tjenestene i samsvar med disse vilkårene.

Abonnementsplanen din kan være gjenstand for prisjusteringer, inkludert automatisk prisøkning, under abonnementet ditt; og der prisjusteringen gjelder for deg, vil vi belaste eller fakturere deg under den nye prisstrukturen, fra og med neste faktureringsperiode i abonnementsperioden, eller på annen måte i samsvar med vilkårene i abonnementsplanen din. Du vil bli varslet i samsvar med seksjon 10. Din fortsatte bruk av tjenesten etter at prisendringen eller gebyrjusteringene trer i kraft, utgjør ditt samtykketil å betale den endrede beløpet. Du er ansvarlig for alle skatter knyttet til tjenestene. Ingen tilgang eller rettigheter gis deg ved antydning eller på annen måte under noen immaterielle rettigheter eid eller kontrollert av Fount.

Tjenesten kan være underlagt månedlige abonnementsplaner og bruksavgifter som avtalt.

Alle gjeldende ladepriser er oppgitt inkludert merverdiavgift (MVA). Alle priser er angitt på tjenestene før starten av faktureringsprosessen eller før annen transaksjon initieres. Fount reserverer den nødvendige summen før innledning av ladeprosessen: Du erkjenner at den endelige og betalbare prisen for tjenesten direkte avhenger av bruken. Fount vil levere en kvittering for bruken av ladetjenesten.

Forbrukere(B2C) vil bli informert om endringer i abonnementsprisen minst en måned før implementeringen av den nye prisen. Hvis en forbruker velger å ikke akseptere den endrede prisen, har forbrukeren rett til å avslutte abonnementet før den nye prisen trer i kraft, uten påløpte kostnader.

Transaksjonskostnad: Betaling for varer og tjenester levert gjennom tjenestene, samt utveksling av data, signaler osv. for å utføre tjenestene, skjer via tredjepartsbehandlingsmetoder og er underlagt disse leverandørenes avtaler. For å dekke våre økonomiske og datatilknyttede kostnader vil Fount belaste et transaksjonsgebyr ("Transaksjonsgebyr") for disse transaksjonene. Betaling for disse transaksjonsgebyrene kan faktureres, belastes kredittkort eller annet betalingsmiddel, eller trekkes fra betalinger for transaksjoner mellom medlemmer. Fount kan erstatte sine tredjepartsbehandlingsmetoder uten forvarsel. Fount forbeholder seg retten til å tilby og endre transaksjonsgebyret under hvilket Fount tilbyr sine tjenester. Enhver slik endring vil følge mekanismersom er fastsatt i disse vilkårene.

Kommersiell bruk: Med mindre annet er uttrykkelig autorisert i disse vilkårene eller i tjenestene, samtykker du i å ikke vise, distribuere, utføre, publisere, reprodusere, kopiere, lage avledede verk, modifisere, selge, videre selge, utnytte, overføre eller laste opp for noen kommersielle formål, noen del av tjenestene, bruk av tjenestene eller tilgang til tjenestene.

Immaterielle rettigheter

Innhold i tjenestene: Du erkjenner og samtykker i at tjenestene kan inneholde innhold eller funksjoner ("Tjenesteinnhold") som er beskyttet av opphavsrett, patent, varemerke, forretningshemmelighet eller andre eiendomsrettigheter og lover. Med mindre annet er uttrykkelig autorisert av Fount, samtykker du i å ikke endre, kopiere, ramme, skrape, leie, leie, selge, distribuere eller lage avledede verk basert på tjenestene eller tjenesteinnholdet, helt eller delvis, bortsett fra at det foregående ikke gjelder for ditt eget brukerinnhold (som definert nedenfor) som du lovlig laster opp til tjenesten. I forbindelse med din bruk av tjenesten skal du ikke engasjere deg i eller bruke noen form for informajonsutvinning, roboter, skjermskraping eller lignende metoder for innsamling eller utvinning av data. Hvis du blir blokkert av Fount fra å få tilgang til tjenestene (inkludert ved å blokkere IP-adressen din), samtykker du til å ikke iverksette tiltak for å omgå en slik blokkering (for eksempel ved å skjule IP-adressen din eller bruke en proxy-IP-adresse). Enhver bruk av tjenestene eller tjenesteinnholdet annet enn det som er spesifikt autorisert her, er strengt forbudt.

Programvare: Teknologien og programvaren som ligger til grunn for tjenestene eller som distribueres i forbindelse med dem, er eiendommen til Fount («Programvaren»). Du samtykker i å ikke kopiere, modifisere, lage avledede verk av, reversere, reversere montere eller på annen måte forsøke å finne noen kildekode, selge, overføre, lisensiere eller på annen måte overføre noen rettigheter i programvaren. Alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt her, forbeholdes av Fount.

Fount-plattformen: Fount er den eksklusive eieren av tjenestene som tilbys på plattformen sin ("Fount-plattform"), og alt innhold som er inkludert i den leverte Fount-plattformen, inkludert, men ikke begrenset til, data, bilder, grafikk, videoer, lyd, tekst, handelsstrategier for energihandel, programvare, opphavsrett, immaterielle rettigheter og annen informasjon, innhold og materialer som er lagt ut, generert, levert eller på annen måte gjort tilgjengelig gjennom Fount-plattformen. Fount-plattformen, inkludert produkter, data, tjenester og underliggende teknologi, er eller kan være juridisk beskyttet som opphavsrett, varemerke, patent og/eller immateriell eiendom. Fount-logoer og andre varemerker på Fount-plattformen, samt den generelle utformingen og følelsen av Fount-plattformen, inkludert sidetopper, grafikk, ikoner og skript, kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, helt eller delvis, uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Fount. Andre varemerker, tjeneste- og/eller selskapsnavn eller logoer nevnt på Fount-plattformen tilhører sine respektive eiere og kan ikke kopieres, etterlignes eller brukes, helt eller delvis, uten tillatelse fra den aktuelle varemerkeeieren.

Varemerker: Fount-navnet, logoene, produktnavnene og tjenestenavnene er varemerker og servicemerker til Fount (samlet "Fount-varemerkene"). Andre Fount-, produkt- og tjenestenavn og –logoer som brukes og vises via tjenesten kan være varemerker eller tjenestemerker tilhørende deres respektive eiere, som kan eller ikke nødvendigvis støtte eller være tilknyttet Fount. Ingenting i disse vilkårene eller tjenestene skal tolkes som en implisitt eller annen form for tildeling av abonnement eller rett til å bruke noen av Founts varemerker som vises på tjenestene, uten vårt forhåndssamtykke i hvert tilfelle. All goodwill som blir skapt fra bruk av Founts varemerker skal tilfalle vår eksklusive fordel.

Tredjepartsinnhold: Under ingen omstendigheter vil Fount være ansvarlig på noen måte for innhold eller materialer fra tredjeparter (inkludert medlemmer), inkludert, men ikke begrenset til, feil eller utelatelser i slikt innhold, eller for tap eller skade av noe slag pådratt som følge av bruken av slikt innhold.

Brukerinnhold: Når det gjelder innholdet eller andre materialer du laster opp gjennom tjenestene eller deler med andre medlemmer ("brukerinnhold"), garanterer og erklærer du at du eier all rett, tittel og interesse til slikt brukerinnhold, inkludert, uten begrensning, alle opphavsrettigheter og publiseringsrettigheter som er inneholdt der. Med mindre annet er avtalt, gir du ved å laste opp noe brukerinnhold Fount en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, godtgjørelse, fullt betalt, overførbar lisens til å kopiere, vise, laste opp, lagre, endre og bruke brukerinnholdet ditt utelukkende i forbindelse med driften av eller forbedringer av tjenestene i hvilken som helst form, medium eller teknologi som nå er kjent eller senere utviklet. Fount kan samle inn, analysere og bruke visse opplysninger på en fullstendig anonym måte for å tilby tjenestene.

Publisitet: Du erkjenner og samtykker i at Fount kan bruke navnet ditt og logoen på Fount sin nettside og markedsføringsmateriell for å identifisere forholdet ditt til Fount, med mindre annet er avtalt.

Opphavsrettspolitikk: Fount respekterer andres immaterielle rettigheter, og vi ber medlemmer om å gjøre det samme. Det er Fount sin politikk, under passende omstendigheter og etter Fount sitt skjønn, å deaktivere eller avslutte kontoene til medlemmer som gjentatte ganger krenker rettighetene til opphavsrettsinnehavere. Hvis du i god tro mener at noen materialer på Fount-plattformen krenker dine opphavsretter, vennligst kontakt oss.

Erstatning og fraskrivelse

Du samtykker i å frigjøre, og holde Fount og deres ledelse, ansatte, direktører og forhandlere (samlet "Fritatte parter") ansvarsfri for tap, skader, utgifter, inkludert rimelige advokatgebyrer, rettigheter, krav, handlinger av enhver art og skade (inkludert død) som oppstår som følge av eller i forbindelse med din bruk av tjenestene, eventuelt brukerinnhold, din tilknytning til tjenestene, din overtredelse av disse vilkårene eller din overtredelse av andres rettigheter. Uavhengig av det foregående, har du ingen forpliktelse til å erstatte eller holde parter for ansvar, tap, skader eller utgifter pådratt som et resultat av at slike parter handler med uaktsomhet, grov uaktsomhet eller forsettlig mislighold.

Ansvarsfraskrivelse

Tjenestene leveres til kommersielle foretak "som den er" og "tilgjengelig". Fount gir ingen garantier overfor kommersielle foretak som bruker tjenestene om at (i) tjenestene vil oppfylle dine krav, (ii) tjenestene vil være uavbrutte, rettidige, sikre eller feilfrie, (iii) resultatene som kan oppnås fra bruken av tjenestene, vil være nøyaktige eller pålitelige, eller (iv) kvaliteten på noen produkter, tjenester, informasjon eller annet materiale kjøpt eller oppnådd av deg gjennom tjenestene, vil oppfylle forventningene dine.

Ansvarsbegrensning

Bruken av tjenestene er brukerens ansvar. Fount skal ikke holdes ansvarlig for tap eller skade som følge av bruken av tjenestene, unntatt i tilfeller der slikt tap eller skade direkte kan tilskrives Fount sitt forsettlige mislighold eller grove uaktsomhet. Under ingen omstendigheter skal Fount sitt samlede ansvar i forbindelse med tjenestene overstige fem hundre euro (EUR 500,-).

Oppsigelse

Fount forbeholder seg retten til å avslutte abonnementet med deg av hvilken som helst grunn med rimelig varsel. Oppsigelse vil tre i kraft ved utløpet av gjeldende faktureringsperiode. Etter oppsigelse vil du ikke lenger ha tilgang til tjenestene. Fount kan umiddelbart etter oppsigelse deaktivere eller slette kontoen din og all relatert informasjon og filer tilhørende kontoen din og/eller nekte ytterligere tilgang til slike filer eller tjenester.

Medlemskonflikter

Du samtykker i at du er utelukkende ansvarlig for dine interaksjoner med andre medlemmer i forbindelse med tjenestene, og Fount vil ikke ha ansvar eller ansvar med hensyn til dette.

Behandling av personopplysninger

I Fount respekterer vi medlemmenes personvern. Fount samler, behandler og bruker data om deg for gjennomføring av kontraktsforholdet i samsvar med bestemmelsene i den generelle personvernforordningen (EU/2016/679), kjent som GDPR, og annen gjeldende nasjonal lovgivning om databeskyttelse.

Founts personvernerklæring finnes på vår nettside. Ved å bruke tjenestene samtykker du i vår innsamling og bruk av personopplysninger slik det er beskrevet der.

Fullstendig avtale

Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og Fount og styrer din bruk av tjenestene, og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og Fount med hensyn til tjenestene. Du kan også være underlagt ytterligere vilkår og betingelser som kan gjelde når du bruker tilknyttede eller tredjeparts tjenester, innhold eller programvare. Vi forbeholder oss retten, etter vårt eget skjønn, til å endre eller modifisere deler av disse vilkårene når som helst. Hvis vi gjør det, vil vi legge ut endringene på denne siden og indikere øverst på denne siden datoen disse vilkårene sist ble revidert. Endringer trer i kraft når de legges ut. Din fortsatte bruk av tjenestene etter at endringer er lagt ut, utgjør aksept av de nye vilkårene.

Lovvalg og jurisdiksjon

Disse vilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk lov. Enhver tvist, kontrovers eller krav som oppstår ut av eller i forbindelse med disse vilkårene, skal endelig avgjøres av norske ordinære domstoler. Du samtykker i og aksepterer Bergen tingrett som rettslig verneting.

Varsler og medlemsklager

Alle varsler eller potensielle medlemsklager til Fount angående disse vilkårene eller tjenestene skal sendes per e-post til mail@fount.energy