Personvernerklæring

Oppdatert 31. januar 2024 – Rev 09

Ditt personvern er viktig for oss!

Fount´s visjon er å koble sammen verdens transport- og energiaktører for å gjøre det enklere å finne og utnytte grønn transportenergi. Sentralt i denne visjonen er vårt løfte om å være åpne om hvilke personopplysningene vi samler inn om deg, hvordan de brukes, og med hvem de deles. Personopplysninger er informasjon som kan brukes til å identifisere deg direkte eller indirekte, alene eller sammen med annen informasjon.

Denne personvernerklæringen gjelder bruk av tjenester levert av Fount AS ("Fount", "vi", "oss", "vår") som behandlingsansvarlig for personopplysninger. Vilkårene for tjenestene finner du på www.fount.energy.

Våre registrerte brukere ("Medlemmer") kan dele sin yrkesidentitet, samhandle med sitt nettverk, utveksle kunnskap og faglig innsikt, publisere og se relevant innhold, lære og utvikler ferdigheter, og finner forretningsmuligheter. Innhold og data på noen av våre tjenester er synlig for ikke-medlemmer ("Besøkende"). Som medlem eller bruker av våre tjenester er innsamlingen, bruken og delingen av dine personopplysninger underlagt denne personvernerklæringen.

Fount kan endre denne personvernerklæringen. Dersom vi gjør vesentlige endringer, vil vi gi beskjed gjennom våre tjenester eller på annen måte for å gi deg muligheten til å gjennomgå endringene før de trer i kraft. Hvis du er uenig i endringene, kan du avslutte kontoen din.

Data vi samler inn

Registrering: For å opprette en konto må du oppgi opplysninger som navn, e-postadresse, evt mobilnummer, og et passord. Hvis du registrerer deg for en tjeneste, må du oppgi betalingsinformasjon (for eksempel kredittkort) og faktureringsinformasjon.

Profil: Du velger selv hvilken informasjon du ønsker å dele på profilen din. Du må ikke gi ytterligere informasjon på profilen din; imidlertid hjelper profilinformasjonen deg med å få mer verdi fra tjenestene våre. Ikke oppgi personopplysninger på profilen din som du ikke ønsker skal være offentlig tilgjengelig.Du kan reservere deg mot deling når du registrerer din konto på plattformen.

Publisering: Vi samler inn personopplysninger fra deg når du gir, publiserer eller laster disse opp til våre tjenester. Du må ikke publisere eller laste opp personopplysninger. Dersom du ikke gjør det, kan det likevel begrense din mulighet til å vokse og samhandle med nettverket ditt gjennom våre tjenester.

Tjenestebruk: Vi logger bruksdata når du besøker eller på annen måte bruker tjenestene våre.

Informasjonskapsler: Vi bruker informasjonskapsler og lignende teknologier for å samle inn data for å gjenkjenne deg. Du kan selv velge å deaktivere bruken av data fra informasjonskapsler og lignende teknologier.

Meldinger: Vi samler inn informasjon om deg når du sender, mottar eller samhandler med meldinger i forbindelse med tjenestene våre.

Arbeidsplass: Andre som kjøper tjenestene våre for din bruk, for eksempel arbeidsgiveren din, gir oss personopplysninger om deg og din rett til å bruke tjenestene de kjøper for bruk av virksomhetens ansatte.

Annet: Tjenestene våre er dynamiske, og vi introduserer ofte nye funksjoner. Hvis vi samler inn vesentlig forskjellige personopplysninger, vil vi endre denne personvernerklæringen.

Hvordan vi bruker dine data

Tjenester: Hvordan vi bruker dine personopplysninger vil avhenge av hvilke tjenester du bruker, hvordan du bruker disse tjenestene og valgene du gjør i innstillingene dine. Vi bruker opplysningene vi har om deg for å levere og tilpasse tjenestene våre, slik at de blir mer relevante og nyttige for deg og andre. Vi bruker opplysningene dine for å gi deg tilgang til tjenestene våre og overholde dine valgte innstillinger. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenestene våre i samsvar med tjenestevilkårene, jf. GDPR art. 6 (1) (b), og fordi vi har en legitim interesse i å oppfylle våre forpliktelser og tilby en god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Hold deg oppdatert: Vi bruker dine opplysninger til å forbedre, utvikle og tilpasse tjenestene våre til deg. Vi bruker ditt innhold, aktiviteter og annen informasjon, inkludert navn og bilde, for å gi beskjeder til nettverket ditt og andre. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenestene våre i samsvar med tjenestevilkårene, jf. GDPR art. 6 (1) (b), og fordi vi har en legitim interesse i å oppfylle våre forpliktelser og tilby en god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Produktivitet: Med våre tjenester kan du samarbeide med kolleger, samt søke etter potensielle kunder, partnere og andre forretningsforbindelser. Tjenestene våre lar deg kommunisere med andre medlemmer og planlegge og forberede møter med dem. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at den er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenestene våre i samsvar med tjenestevilkårene, jf. GDPR art. 6 (1) (b), og fordi vi har en legitim interesse i å oppfylle våre forpliktelser og tilby en god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Abonnementstjenester: Vi selger premiumtjenester som gir våre kunder og abonnenter ekstra funksjonalitet og verktøy. Vi utleverer ikke kontaktinformasjon til kunder som en del av disse premiumtjenestene uten ditt samtykke. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er samtykke, jfr. GDPR art. 6 (1)(a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke. Dette vil likevel ikke påvirke lovligheten av behandlingen som fant sted før samtykket ble trukket tilbake.

Kommunikasjon: For å kunne kommunisere med deg vil vi kontakte deg via e-post, mobiltelefon, kunngjøringer lagt ut på nettstedene, meldinger til Fount-innboksen din, og andre måter gjennom tjenestene våre. Vi muliggjør også kommunikasjon mellom deg og andre gjennom tjenestene våre om du ønsker det. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenestene våre i samsvar med tjenestevilkårene, jf. GDPR art. 6 (1) (b), og fordi vi har en legitim interesse i å oppfylle våre forpliktelser og tilby en god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Markedsføring: For å generere inntekter retter vi annonser mot medlemmer, besøkende og andre .Dette utføres både innenfor og utenfor våre tjenester, enten direkte fra oss eller via våre samarbeidspartnere. Du kan velge å reservere deg mot slik målrettet annonsering. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er våre legitime interesser i å oppfylle våre forpliktelser og tilby en god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Kundestøtte: Vi bruker opplysninger om deg (inkludert kommunikasjonen din) for å svare på og behandle klager, samt utføre undersøkelser og for å løse tjenesteproblemer (for eksempel systemfeil –«bugs»). Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenestene våre i samsvar med tjenestevilkårene, jf. GDPR art. 6 (1) (b), og fordi vi har en legitim interesse i å oppfylle våre forpliktelser og tilby en god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Innsikt: Vi bruker opplysninger om deg til å produsere og dele innsikt, for eksempel statistikk om medlemmene våre, deres yrke eller bransje. Denne innsikten identifiserer ikke deg personlig. Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er at vi har en legitim interesse i å tilby en god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Sikkerhet og etterforskning: Vi bruker opplysninger om deg (inkludert din kommunikasjon) for sikkerhetsformål. Dette inkluderer forebygging og etterforsking av mulig svindel, brudd på våre tjenestevilkår og forsøk på å skade medlemmer, besøkende eller andre. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er at den er nødvendig for at vi skal kunne utføre tjenestene våre i samsvar med tjenestevilkårene, jf. GDPR art. 6 (1) (b), og fordi vi har en legitim interesse i å oppfylle våre forpliktelser og tilby en sikker og god tjeneste, jf. GDPR art. 6 (1) (f).

Hvordan vi deler informasjon

Navn og logo: Navnet og logoen til din bedrift vil være synlig for alle medlemmer og kunder av våre tjenester. Avhengig av dine valgte innstillinger, kan disse også være synlige for andre, både innenforog utenfor tjenestene våre (for eksempel besøkende eller brukere av eksterne søkemotorer).

Innlegg, «likes», følgere, kommentarer, meldinger: Tjenestene våre tillater visning og deling av informasjon, blant annet gjennom innlegg, «likes», følgere, kommentarer og meldinger.

Bedriftskontoer: Arbeidsgiveren din kan gi deg tilgang til tjenestene våre. Arbeidsgiveren din kan gjennomgå og administrere din bruk av slike tjenester.

Tjenesteleverandører: Vi benytter oss av google som vår skyleverandør, hvor plattformen og databasen vår er lagret.

Din betalingsinformasjon, som betalingskort og lignende, lagres hos vår betalingsleverandør. Den aktuelle betalingsleverandøren vil kun ha tilgang til dine opplysninger i den grad det er nødvendig for å levere tjenester på våre vegne. Leverandøren er forpliktet til verken å offentliggjøre eller bruke din informasjon til andre formål.

Juridiske tvister: Det er mulig at vi må utlevere dine opplysninger når det kreves ved lov, ved stevning eller andre rettslige prosesser.

Endringer i eierskap eller salg: Ved bedriftstransaksjoner som salg, fusjon eller endring i eierskap, eller ved forberedelse til slike hendelser, kan vi overføre dine personopplysninger til den overtakende part. Denne parten vil være forpliktet til å behandle dine opplysninger strengt i samsvar med formålene beskrevet i denne personvernerklæringen. Videre skal parten sikre at alle som har tillatelse til å behandle personopplysningene enten har forpliktet seg til konfidensialitet eller er underlagt en tilsvarende lovpålagt taushetsplikt.

Dine rettigheter, valg og forpliktelser

Lagring av opplysninger: Vi lagrer dine personopplysninger så lenge kontoen din er aktiv eller så lenge det er nødvendig for å tilby deg tjenester.

Kontroll over dine personopplysninger: Vi gir deg mange valgmuligheter når det gjelder innsamling, bruk og deling av dine personopplysninger. Du har tilgang til innstillinger som lar deg styre og administrere personopplysningene vi har om deg.

Avslutte konto: Når du velger å avslutte din Fount-konto, vil personopplysningene dine normalt ikke lenger være synlige for andre brukere av våre tjenester innen 24 timer. Vi sletter informasjon om avsluttede kontoer innen 30 dager etter avslutning, med mindre annet er angitt nedenfor.

Selv etter at kontoen din er avsluttet, kan det hende vi beholder dine personopplysninger dersom det er nødvendig for å overholde juridiske krav, etterleve regulatoriske forpliktelser, løse konflikter, ivareta sikkerhet, hindre svindel og misbruk, eller for å håndheve våre brukervilkår. Vi oppbevarer anonymisert informasjon etter at kontoen din er avsluttet. Informasjon du har delt med andre vil forbli synlig etter at du har avsluttet kontoen din eller slettet informasjonen fra din egen profil eller innboks. For opplysninger som tredjeparter har kopiert fra våre tjenester, og som Fount dermed ikke har kontroll over, vil tredjeparten være ansvarlig for behandlingen av disse opplysningene.

Rettigheter: Du har rett til å be om innsyn i og retting eller sletting av dine personopplysninger. Du har videre rett til å be om begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, og du kan ha rett til dataportabilitet. Du har også rett til å klage til Datatilsynet hvis du mener at dine rettigheter ikke er tilstrekkelig ivaretatt.

Annen viktig informasjon

Sikkerhet: Vi iverksetter egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte dine opplysninger, som for eksempel HTTPS. Vi overvåker regelmessig systemene våre for mulige sårbarheter og angrep.

Kontaktinformasjon: Hvis du har spørsmål eller innsigelser vedrørende denne personvernerklæring, eller ønsker å påberope deg noen av dine rettigheter, vennligst kontakt vår kundestøtte online.

Du kan også nå oss per post (Fount AS, Nygaardsgaten 114, 5008 Bergen, Norge).

Endre innstillinger for informasjonskapsler